Voor opleidingen die niet door het Rijk erkend zijn geeft het Tesselschade Studiefonds geen toelage. Ook niet als ze gecertificeerd zijn.

Het Tesselschade Studiefonds verstrekt geen financiële bijdrage voor stages.

Het Tesselschade Studiefonds verstrekt geen financiële bijdrage voor een studie, onderzoek of congresbezoek in het buitenland. Ook niet als je hier extra ECTS-punten voor ontvangt.

Het Tesselschade Studiefonds verstrekt geen financiële bijdrage aan promotieonderzoek.

Het Tesselschade Studiefonds verstrekt geen financiële bijdrage voor drukkosten van een proefschrift.

Het Tesselschade Studiefonds verstrekt geen financiële bijdrage voor postmasters en postdoctorale studies.

Het Tesselschade Studiefonds verstrekt geen financiële bijdrage voor tweede of derde studies.

Het Tesselschade Studiefonds verstrekt geen financiële bijdrage aan buitenlandse studentes die uitsluitend om studieredenen naar Nederland komen.

* Met uitzondering van Surinaamse en Antilliaanse studentes.

Het Tesselschade Studiefonds verstrekt geen financiële bijdrage aan studentes met een hoge schuld.

* Met uitzondering van een DUO-studieschuld.

back to top icon