Het Tesselschade Studiefonds steunt alleen aanvragen voor opleidingen die door het Rijk erkend zijn. 

Helaas, het Tesselschade Studiefonds geeft geen financiële bijdrage voor stages.

Helaas, het Tesselschade Studiefonds geeft geen financiële steun voor een studie, onderzoek of congresbezoek in het buitenland. Ook niet als je hier extra ECTS-punten voor krijgt.

Helaas, het Tesselschade Studiefonds geeft geen financiële steun voor promotieonderzoek.

Helaas, het Tesselschade Studiefonds geeft geen financiële steun voor drukkosten van een proefschrift.

Helaas, het Tesselschade Studiefonds geeft geen financiële steun voor postmasters en postdoctorale studies.

Het Tesselschade Studiefonds geeft geen financiële steun voor een tweede of derde studie. Een hele enkele keer wordt hierop een uitzondering gemaakt. Als je een hele goede reden hebt dat je je vak of beroep niet meer kunt uitoefenen en daarom een nieuwe studie of opleiding moet doen, mag je een aanvraag indienen. 

Het Tesselschade Studiefonds verstrekt geen financiële bijdrage aan buitenlandse studentes die uitsluitend om studieredenen naar Nederland komen.

* Met uitzondering van Surinaamse en Antilliaanse studentes.

Het Tesselschade Studiefonds verstrekt geen financiële bijdrage aan studentes met een hoge schuld.

* Met uitzondering van een DUO-studieschuld.

back to top icon